Struktur

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzinin təşkilati strukturu

 

İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyətinin üzvü
Sədrin müşaviri
Sədrin müşaviri
ƏRAZİ PLANLAŞDIRMASI SƏNƏDLƏRİNİN VƏ TİKİNTİ LAYİHƏLƏRİNİN TƏHLİLİ ŞÖBƏSİ
MEMARLIQ HƏLLƏRİ  ŞÖBƏSİ
TORPAQ MƏLUMATLARI ŞÖBƏSİ
MALİYYƏ ŞÖBƏSİ
İNSAN RESURSLARI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSİ
DAXİLİ NƏZARƏT VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI ŞÖBƏSİ
İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR VƏ ÜMUMİ İŞLƏR ŞÖBƏSİ 
PROQNOZLAŞDIRMA VƏ RİSKLƏRİN TƏHLİLİ ŞÖBƏSİ
REGİONLARLA İŞ ŞÖBƏSİ
TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ VƏ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ