Yaranması

Tarixçə

Azərbaycanda şəhərsalma müasir elm və dövlət siyasəti olaraq öz başlanğıcını XIX əsrin ortalarından götürür. Məhz onda, dəqiqi, 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf etməyə başladı. Abşeronda ilk növbədə iri sənaye şəhəri, ticarət, o cümlədən elm kimi şəhərsalma mərkəzi olaraq. Azərbaycanda şəhərsalma müasir elm və dövlət siyasəti olaraq öz başlanğıcını XIX əsrin ortalarından götürür.

Məhz onda, dəqiqi, 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf etməyə başladı. 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf etməyə başladı. etməyə başladı.

Azərbaycanda şəhərsalma müasir elm və dövlət siyasəti olaraq öz başlanğıcını XIX əsrin ortalarından götürür. Məhz onda, dəqiqi, 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf etməyə başladı. Abşeronda ilk növbədə iri sənaye şəhəri, ticarət, o cümlədən elm kimi şəhərsalma mərkəzi olaraq. Azərbaycanda şəhərsalma müasir elm və dövlət siyasəti olaraq öz başlanğıcını XIX əsrin ortalarından götürür. Məhz onda, dəqiqi, 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf etməyə başladı.

Abşeronda ilk növbədə iri sənaye şəhəri, ticarət, o cümlədən elm kimi şəhərsalma mərkəzi olaraq. Azərbaycanda şəhərsalma müasir elm və dövlət siyasəti olaraq öz başlanğıcını XIX əsrin ortalarından götürür. Məhz onda, dəqiqi, 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf etməyə başladı. Abşeronda ilk növbədə iri sənaye şəhəri, ticarət, o cümlədən elm kimi şəhərsalma mərkəzi olaraq. Azərbaycanda şəhərsalma müasir elm və dövlət siyasəti olaraq öz başlanğıcını XIX əsrin ortalarından götürür. Məhz onda, dəqiqi, 1864-cü ildən Bakı şəhəri inkişaf etməyə başladı.

Abşeronda ilk növbədə iri sənaye şəhəri, ticarət, o cümlədən elm kimi şəhərsalma mərkəzi olaraq.